Wednesday the 20th - - Hostgator Coupon
 • 1

  Vinilne talne plošče za lepljenje

 • 2

  Strešnik Rapido Creaton

 • 3

  Salon pohištva - kuhinje

 • 4

  Metalurgija

 • 5

  Otroške in mladinske sobe

 • 6

  Kotel na polena s pametnim nadzorom

 • 7

  Notranje in zunanje stavbno pohištvo

Komisijska prodaja je prodaja, pri kateri se komisionar oz. konsignar zaveže, da bo s komisijsko pogodbo za plačilo (provizijo) v svojem imenu na račun komintenta opravil enega ali več poslov, ki mu jih je zaupal komintent in ima pravico do plačila, tudi če to ni bilo dogovorjeno. Komisijsko prodajo je urejena s 788. do 806. členom Obligacijskega zakonika.

Glede višine in načina zaračunavanja provizije se dogovorita komisionar in komintent v komisijski pogodbi. Komintent mora komisionarju provizijo plačati tudi v primeru, da do posla ni prišlo in je vzrok za to na strani komintenta.

Pri komisijski pogobi komisionar sklepa posel v tujem imenu in ni lastnik blaga, ki ga prodaja, čeprav ima zastavno pravico na blagu. Ko komisionar najde tretjo osebo, ki blago kupi, ji le-tega izroči in ji izstavi račun. Komisionar nato komintentu poda poročilo o opravljenem poslu in mu izda račun za provizijo. Komintent razbremeni svojo zalogo šele z dnem, ko mu komisionar pošlje poročilo, iz katerega je razvidna prodaja njegovega blaga. Prav tako šele na ta dan komisionar tudi obračuna davek na dodano vrednost ter vzpostavi terjatev do komisionarja.

(Vir: http://data.si/blog/2014/11/26/poznate-razlike-med-komisijsko-konsignacijsko-pogodbo/)